Archive for januari, 2013

 

Impressie bijscholing 28 december 2012

Read full article  | No Comments

Op 28 december jongstleden gaf mtr. Andrea Borella in Amsterdam een bijscholing voor floretcoaches. Hierbij een algemene impressie van deze avond. In twee eerdere berichten werden al verschillende thema’s behandeld die bij deze les aan de orde kwamen: acties in tweede intentie acties in tempo

Read More

Acties in tweede intentie (instructievideo)

Read full article  | No Comments

Tijdens een trainingsworkshop van mtr. Andrea Borella, gegeven op 28 december 2012 te Amsterdam kwam het thema ‘acties in tweede intentie’ aan de orde. De volgende video bevat een verslag hiervan:

Read More

Acties in tempo (instructievideo)

Read full article  | No Comments

Tijdens een trainingsworkshop van mtr. Andrea Borella, gegeven op 28 december 2012 in Amsterdam kwam het thema ‘acties in tempo’ aan de orde. De volgende video bevat een verslag hiervan:  

Read More

Festival for Stage Fencing Silver Sword (Moscow)

Read full article  | No Comments

Vic Hartog heeft verzocht de volgende informatie door te geven, vooral omdat op het moment de toneelacademies in Nederland het toneelschermen niet langer actief ondersteunen. Heeft iemand een leerling die hiervoor in aanmerking komt, geef hem of haar dit door! I very much would like to invite fencers (artistic fencing) to us to a festival […]

Read More